Savetnik za zaštitu prava pacijenata

 

Na osnovu  Zakona o pravima pacijenata Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 45/2013 ) zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave kroz rad savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje.

U Gradskoj upravi za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine grada Sremska Mitrovica, poslove Savetnika za zaštita prava pacijenata na teritoriji grada Sremska Mitrovica obavlja Katica Milovac, diplomirani pravnik, u Gradskoj upravi za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine grada Sremska Mitrovica, u kancelariji broj 10 – prizemlje, svakim radnim danom, od 7 do 15 časova, telefon 022/610-566 lokal 110, mob. telefon 064/889-46-44.