Саветник за заштиту права пацијената

 

На основу  Закона о правима пацијената Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 45/2013 ) заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе кроз рад саветника за заштиту права пацијената и Савета за здравље.

У Градској управи за здравствену, социјалну и заштиту животне средине града Сремска Митровица, послове Саветника за заштита права пацијената на територији града Сремска Митровица обавља Катица Миловац, дипломирани правник, у Градској управи за здравствену, социјалну и заштиту животне средине града Сремска Митровица, у канцеларији број 10 – приземље, сваким радним даном, од 7 до 15 часова, телефон 022/610-566 локал 110, моб. телефон 064/889-46-44.