1.2.6.Služba za anesteziju sa reanimatologijom

Anesteziologija je jedna od najmlađih grana medicine. Prve anestezije u svetu su izvedene 25 godina nakon osnivanja sremskomitrovačke bolnice. Služba za anesteziju naše bolnice, osnovana 1968. godine i jedna je od najstarijih u Srbiji.
Danas ovu Službu čine dva odeljenja i dve ambulante
1.Odeljenje anestezije i Odeljenje reanimacije sa Jedinicom intenzivne terapije
2.Anesteziološka ambulanta i Ambulanta za bol u okviru Anesteziološke ambulante i Onkološkog dispanzera.
Ukoliko Vam je zakazan operativni zahvat ili intervencija u anesteziji, obratićete se najpre u Anesteziološku ambulantu. Vaš hirurg će odrediti neophodne laboratorijske nalaze, eventualno Rentgen snimak pluća, internistički pregled, laboratorijeske pretrage, kao i druga preoperativna ispitivanja, koja su neophodna da pripremite pre dolaska u ambulantu. U Anesteziološkoj ambulanti će Vas pregledati jedan od naših lekara, biće Vam izložen plan anestezije i dobićete sve informacije o anesteziji koja će se izvesti tokom operacije. Nakon te procedure, Vi dajete pisanu saglasnost.
Radno vreme ambulante je 8-14 sati.

AMBULANTA ZA BOL
Pacijenti sa hroničnim, neuropatskim i malignim bolom, mogu se obratiti u našu ambulantu za bol. Radno vreme ambulante 11-13 sati.

ODELJENJE ANESTEZIJE
Na odeljenju anestezije radi 15 lekara i 15 anestetičara. Oni godišnje izvedu oko 6000 anestezija u 8 operacionih sala, opremljenih savremenim aparatima za anesteziju i monitorima. Godinama je opšta anetezija bila metoda izbora za sve operativne zahvate. Danas je poznato da za mnoge intervencije, kao što su carski rez, ortopedske operacije na gornjim i donjim ekstremitetima, operacije preponske kile, operacije katarakte, ona nije neophodna.
Zato se sve više preporučuje regionalna anetezija, jer je u mnogim slučajevima bezbednija i efikasnija,jer otklanja intraoperativni i postoperativni bol, smanjuje rizik od mučnine i povraćanja. Najčešće izvodimo spinalnu anesteziju, epiduralnu anesteziju i periferne blokove (sub-Tenon i Peribulbar u oftalmohirurgiji). Više informacija o anesteziji koja je predviđena za Vaš operativni zahvat, možete pročitati iz brošura za pacijente sa našeg sajta
ODELJENJE REANIMACIJE I INTENZIVNE NEGE
Na odeljenju reanimacije rade anestezilozi – intenzivisti i 21 medicinska sestra i tehničar. Ovde se leče kritično oboleli pacijenti kod koji dolazi do popuštanja funkcije vitalnih organa: pluća, bubrega, jetre, srca, pacijenti sa izmenjenim stanjem svesti, kao i kardio-pulmonalna cerebralna ( CPCR) reanimacija.

Načelnik Službe anestezije sa reanimatologijom: dr Mirko Srnka, spec.anesteziologije

022/610-222, lok:195

Lekari u Službi su:
Dr Miodrag Stojanović, šef odeljenja anestezije
Dr Mitar Pavlović
Dr Radoslava Brko
Dr Suzana Sladojević
Dr Zoran Gavrić
Dr Nataša Sekulić Paldrmić
Dr Ljiljana Ružak Spasojević
Prim.dr sci.med Mirjana Kendrišić
Dr Aleksandra Bulašević
Dr Danijela Marelj
Dr Nikola Baroš, lekar na specijalizaciji

Glavna sestra odeljenja anestezije je Ljiljana Andžić,

Dr Novka Ilić, šef odeljenja reanimacije i intenzivne terapije
Dr Marina Ljubinković
Dr Ivana Stojković, lekar na specijalizaciji

Gl.sestra odeljenja reanimacije i intenzivne terapije Slavica Stojaković

BROŠURE ZA PACIJENTE

Glavobolja nakon epiduralne i spinalne anestezije

Op_ta anestezija za carski rez

Regionalna anestezija za carski rez

Epidural za porodjaj – kratak informator

Galerija fotografija