1.2.5. Služba ginekologije i akušerstva

Služba nekad i sad
Služba za ginekologiju, akušerstvo i neonatologiju radi o okviru Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici. Prvi ginekolozi radili su u okviru hirurškog odelenja bolnice, da bi se 1951. godine, Služba odvojila od hirurgije, po povratku Prim.dr Radivoja Grčića sa specijalizacije. Ujedno, on je bio i prvi načelnik.
Danas u službi postoje 3 odeljenja:
Odelenje ginekologije
• Odelenje akušerstva sa odsekom patologije trudnoće
• Odelenje neonatologije

• Zaposleno je 13 lekara specijalista ginekologije i akušerstva, od čega je jedan doktor med. nauka i 5 primarijusa, kao i troje subspecijalista neonatologije.
70 medicinskih sestara
11 pomoćnih radnika
• Renoviranjem zgrade 2006. godine služba funkcioniše sa 60 bolesničkih postelja raspoređenih u 7 klimatizovanih, komfornih soba, po dva opremljena apartmana na ginekologiji i porodilištu, 2 operacione sale i poluintenzivnom negom za operisane pacijentkinje. U okviru porodilišta danonoćno funkcioniše porođajna sala i soba za pripremu trudnica gde se godišnje obavi oko 1500 porođaja.
• Godišnje se uradi oko 800 operacija od čega preko 50% laparoskopski i oko 1300 ginekoloških intervencija. Entuzijazmom svih lekara za sticanje novih znanja i veština ostvarena je edukacija na polju najsavremenijih procedura dijagnostike i operativnih tehnika, kao i konzervativnog lečenja. Lekari su obučeni za rad na savremenoj aparaturi, koju odeljenje poseduje. Naši ginekolozi učesnici su brojnih domaćih, evropskih i svetskih stručnih kongresa.
Lekari u službi su:

Načelnik službe: Prim.dr Dragan Malobabić

 • Odeljenje ginekologije:
  Dr Bratislav Mitrović, šef odeljenja

  Prim.dr Branko Sviračević
  Prim.dr sci.med Srđan Sedlar
  Prim. dr Predrag Rogulić
  Dr Zoran Petrović
  Dr Milica Krnić
 • Dr Ivana Mrdalj
 • Dr Marko Maksimović
 • Odeljenje akušerstva:
  Dr Olivera Miladinović, šef odeljenja

  Prim.dr Predrag Rogulić
  Dr Sandra Miloradić
 • Dr Miloš Vidaković
 • Odsek patologije trudnoće:
  Dr Boris Divić, šef odseka

  Dr Nataša Radulović
 • Odeljenje neonatologije:
  Dr Dragana Dokić, šef odeljenja

  Dr Violeta Mitrović
  Dr Tatjana Kozlina

Glavna sestra ginekološkog odeljenja: Svetlana Mišić Pacula, vms
• Glavna sestra akušerstva: Dragana Laketić, vmt
• Glavna sestra neonatoplogije: Draga Kočić, vms
• Glavna instrumentarka: Jelena Radović, ms

• Kontakt telefon 022/610-222. lok.153

Galerija fotografija