1.2.4. Služba ortopedije

Služba nekad i sad

Prva zabeležena ortopedska operacija u hirurškom protokolu bila je 1940 godine i to osteosinteza femura. Ortopedija kao odsek u okviru službe hirurgije se pojavila 1968 godine. Od 2001 godine ortopedija je služba a od 2009 služba u okviru hirurškog sektora. Od 1996 godine ortopedska služba se nalazi u novom ortopedskom bloku sa posteljnim fondom od 32 kreveta u 7 soba.
Na odelenju postoji jedan apartman, gipsaona i previjalište. U službi rade 7 ortopeda specijalista, 13 medcinskih sestara i 4 pomoćne radnice. Kroz ovo odelenje prođe godišnje oko 900 bolesnika od kojih 700 bolesnika budu operisani. Sestrinski rad na odelenju ima odlike rada u poluintezivnoj nezi jer najveći deo naših bolesnika je nepokretan i koji su pod njihovom negom 24 h. U operativnom bloku postoji ortopedska sala sa ekstenzionim stolom i operativnim rentgen aparatom sa C lukom, koju opslužuju stalno dve instrumentarke. Operacije koje se rade na našem odelenju su: osteosinteze svih delova skeletnog sistema izuzev kičmenog stuba sa upotrebom svih vrsta savremenih implantanata u ortopediji, ugradnje veštačkih kukova ( oko 200 godišnje) , ugradnja veštačkih kolena (oko 60 godišnje), rešavanje koštanih deformiteta drugih kostiju, dečija ortopedija i traumatologija, lečenje pseudoartroza i deformiteta dugih cevastih kostiju metodom po Ilizarovu, unutrašnja i spoljašnja fiksacija preloma po Mitkoviću, hirurgija šake i konkvasantnih povreda šake i dr.
Mnogo veće kuće od nas nemaju ovakav raznovrstan broj ortopedskih operacija. U planu je da što pre opet počne i artroskopija velikih zglobova. U ambulantnom delu naše službe funkcioniše 24 časovno dežurstvo sa 1 ortopedom i 1 medicinskim tehničarem. U sastavu ambulante rade 7 medicinskih tehničara. Godišnje se uradi oko 22000 pregleda i oko 50000 intervencija. Naročito smo ponosni na broj stanovnika koje opslužuje naša služba od preko 340000, što je jedan od najvećih regiona u državi.

U Službi ortopedije su radili i ostavili veliki trag : Dr.med.sci. Marinković Fedor, Radosavac Dr Dimitrije, Mr.sci.med. Basarić Dr Vladimir, Panišić Dr Lazar.
Danas u Službi ortopedije rade: Bosanac Dr Željko – načelnik službe, Mr.sci.med. Maljković Dr Dejan, Adamović Dr Duško, , Savatić Dr Vladimir , Bednar dr Boris  i Radosavljević dr Goran (odeljenski lekar).

Glavna sestra Službe ortopedije je Spomenka Đukić, vms

Kontakttelefon
022-610-222, lok.244

Galerija fotografija