1.2.2. Služba otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije

Iz istorije službe
Prvi pisani trag o lečenju i operacijama iz oblasti ORL i MFH potiče iz 1896.godine, od tadašnjeg upravnika Bolnice, Prim dr Nikole Vujića , a govori o sledećim operacijama: Necrectomia ossis zygomatici l. dex. et transplatatio cutis sec Thiersch; Tonsillectomia bilateralis ; Extirpatio epitheliomatis labii oris inferior.
Prvi otorinolaringolozi radili su pri Hirurškom odeljenju bolnice. Šezdesetih godina prošlog veka odvojeno je 8 kreveta u okviru Hirurškog odeljenja. Rad se svodio uglavnom na hitne slučajeve, operacije krajnika i ambulantne preglede, koje su obavljali dva otorinolaringologa: dr Pejić i dr.Milošev. Ovakva Služba, nije zadovoljavala potrebe celog područja,te se ukazala potreba otvaranja ORL odeljenja u okviru Opšte bolnice.
Osnivač ORL odeljenja Bolnice u Sremskoj Mitrovici bio je prim dr Djura Balenović 1963.godine i od tada su u odeljenju radili: dr Ž. Urošević, Đ.Živković, dr V.Odavić, dr B.Sinđić, dr K.Gačić, dr B.Subašić, a kao konsultanti : prof.dr Đ.Fišer iz Novog Sada, Prim.dr D.Bandović,Prim.dr I.Kuzmanović, dr B.Tomić, Prim.dr Z.Katić, dr V.Filipović iz Šapca. 1989.godine u službu je primljen maksilofacijalni hirurg dr Stevan Živković. Odlukom Ministarstva zdravlja RS 1996.godine, osnovana je Služba za maksilofacijalnu hirurgiju.

Služba danas
Novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti od 2008.godine ORL i MFH funkcionišu kao jedinstvena služba.Preseljenjem u renoviranu zgradu 2006. godine, sa kapacitetom od 30 bolesničkih postelja,raspoređenih u pet komfornih,klimatizovanih soba, uz dva apartmana i novim operacionim blokom,uslovi i kvalitet lečenja su podignuti na najviši nivo.Rad službe se odvija kroz stacioinarni i ambulantno-poliklinički deo sa audiovestibulološkim kabinetom,kabinetom za alergološko ispitivanje sa rinometrijom i salom za manje hirurške intervencije.
Godišnje se u proseku, ovde uradi blizu 700 operacija ( 550 ORL i 150 MFH) i oko 650 manjih hirurških intervencija. Entuzijazmom svih lekara za sticanje novih znanja i veština,ostvarena je edukacija na polju najsavremenijih procedura dijagnostike i lečenja .Objavljeni stručni radovi iz oblasti ORL i MFH na Evropskim i Svetskim kongresima, oslikavaju na najbolji način aktuelnost i kvalitet rada ove službe.
Postali smo sinonim za manje invazivne operacije kao što su : funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa ( FESS ), operacije argon plazma koagulatorom (APC) i ultrazvučnim nožem (UHS ).Naš rad obuhvata i plastično-rekonstruktivne operacije nosa, ušiju, lica, vrata, mekog nepca i uvule ( hrkanja ),pljuvačnih žlezda, tumora i traumatologiju ove regije.
U Službi radi 6 lekara, 2 lekara na specijalizaciji, 20 medicinskih sestara-tehničara, 7 instrumentara, kao i 4 pomoćne radnice.
Lekari u Službi ORL i MFH su:

Dr Siniša Radovanović,načelnik Službe,
Prim.dr Miroslav Kendrišić, šef službe ORL
, dr Danica Ranitović, dr Jovan Radmanović, dr Mirjana Perge Stracenski – otorinolaringolozi, i dr Branislav Janjatov, maksilofacijalni hirurg, šef službe MFH.
Na specijalizaciji su dr Nenad Pepelčević (ORL) i dr Jelena Arsenović (MFH)

Glavna sestra službe je Zorica Selaković, vms
Kontakt tel.: 022-610-222 lok.133

Galerija fotografija