1.2.1.Služba Opšte hirurgije

Iz istorije mitrovačke hirurgije
“Mitrovačka bolnica je nekako oduvek bila važna, valjda zbog svoje lokacije…” rekao je jednom prisećajući se svoje karijere i prilika vezanih za bolnicu poznati mitrovački hirurg Dr Đorđe Panišić. Mitrovica ni tada nije bila najveći (u vreme izgradnje bolnice-1823 godine, imala je oko 3500 stanovnika), niti je bila najbogatiji grad Srema, ali “je nekako oduvek bila važna…”.
Bolnice su u to vreme bile građene ili makar planirane u svim značajnijim gradovima Srema, ali je Mitrovica je dobija među prvima Početak mitrovačke hirurgije. vezan je Za poslednju deceniju XIX veka i posebno za rad Dr Nikole Vujića
Iako je operaciona sala postojala pri bolnici od njene izgradnje, a pri Petrovaradinskom puku radila 4 hirurga-ranara, tek sa dolaskom Dr Vujića počinje era moderne, naučno zasnovane hirurgije.
Dr Vujić rodonačelnik je mitrovačke hirurgije – uveo je principe asepse u praksu, te prvi primenio opštu i lokalnu anesteziju na području Srema. 1899. godine, 4 godine posle pronalaska X zraka, za poterbe bolnice pribavio je prvi Rendgen aparat.
Od vremena Dr Vujića hirurško odeljenje (koje je 1826. “bilo” jedna sala, pod upravom nižeg medicinskog kadra) stiče afirmaciju, dobija na značaju, te postupno raste.
Puni razvoj bolnica i mitrovačka hirurgija doživljavaju posle drugog svetskog rata.
U to vreme pod “palicom” Dr Panišića te Dr Marinkovića, a nešto kasnije Dr Lazića, Dr Stojšića, Dr Ljubišića, Dr Radojčića i drugih doajena, započinje dobra praksa koja je od mitrovačke hirurgije napravila jednu od vodećih u zemlji: započinje selekcija, obuka, obrazovni rad i usavršavanje kadrova u samoj bolnici, u saradnji sa velikim hirurškim klinikama, poput beogradskih1. i 2. hirurške,kao i VMA. Ranije su kadrovi uglavnom dovođeni sa strane (neposredno posle drugog svetskog rata u polurazorenu bolnicu kao konsultanti dolazili su hirurzi iz Beograda) ili su zapošljavani svršeni hirurzi iz drugih centara. Tokom pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka stasavaju prvi lekari obučavani u samoj bolnici i za potrebe bolnice, ulaže se značajno u usavršavanje hirurga kako u vodećim klinikama zemlje tako i inostranstva.
Hirurgija danas
Danas je hirurška služba najveća, najefikasnija i najatraktivnija služba Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici. Zapošljava 18 lekara specijalista hirurških disciplina i 3 lekara na specijalizaciji Služba je otvorena prema svima koji potrebuju pomoć 24 sata dnevno.
U okviru naše službe pruža se širok spektar zdravstvenih usluga iz oblasti opšte, abdominalne, onkološke, vaskularne, grudne hirurgije i traumatologije, a u okviru operativne, stacionarne, ambulantno- polikliničke, konsultativno-konzilijarne i edukativne delatnosti.
U okviru stacionara raspolažemo sa 119 postelja za odrasle i 13 za decu.
Stacionar je organizovan u pet odseka – opšta hirurgija 1,2 i 3, dečija hirurgija i urologija, smeštenih na 4 sprata u zgradi hirurškog bloka bolnice.
Operativni program se izvodi svakodnevno u ukupno 6 operacionih sala – pet se nalazi u moderno opremljenom hirurškom operativnom bloku (službe ginekologije, ORL i oftalmologije poseduju izdvojene operativne blokove), dok se jedna operaciona sala nalazi u sklopu poliklinike i služi za izvođenje tzv. malih hirurških intervencija u lokalnoj anesteziji, kao što su – primarne obrade povreda, sanacije supurativnih procesa kože i potkožnog tkiva, hirurško-dijagnostičke procedure, punkcione i ekcizione biopsije… U sklopu operativnog bloka odvojena je jedna sala koja se isključivo koristi za ortopedske operacije. Jedna sala je u svakom trenutku pripremljena za intervencije koje se izvode endoskopskom tehnikom, uključujući i najnovije mikrohirurške, minimalno invazivne metode kakav je TEM.
Od 2006. pri hirurškoj ambulanti postoji „Stoma centar“.Centar zauzima značajno mesto u lečenju, rehabilitaciji i naročito podršci operisanih pacijenata primoranih na život sa stomom, bilo privremenom ili permanentnom. U ovom prostoru vrši se kako neophodna pomoć pacijentima, tako i periodični pregledi te obuka pacijenata za održavanje stome.

Ono na šta smo posebno ponosni je broj i raznovrsnost procedura koje se svakodnevno izvode u našem centru.Tu spadaju i savremena, atraktivna operativna rešenja iz domena endoskopske hirurgije za česta oboljenja kao što su bolesti žučne kesice i puteva, kile i zapaljenja apendiksa, oboljenja debelog creva, bubrega, te laparoskopske dijagnostičke procedure,Laparoskopske operacije žučne kesice i puteva, laparoskopska operacija apendixa, laparoskopske operacije kila, te novije beztenzione operacije kila sa protetskim materijalom koje se standardno izvode u našem centru već 17 godina i omogućavaju pacijentu brz oporavak, izlazak iz bolnice i povratak uobičajenom načinu života već posle 2-7 dana u najvećem broju slučajeva.
Prve laparoskopske operacije žučne kese, u našoj bolnici ,izveli su ,krajem 1999.godine,Prim. dr Goran Ivić, i dr Đorđe Teodorović,specijalisti opšte hirurgije.
U našem centru, takođe, izvode se i najzahtevnije operacije iz domena hepatobilijarne, kolo-rektalne te onkološke hirurgije želuca, pankreasa,bubrega i drugih organa. Ove intervencije takođe se izvode i na klasičan način, ali je sve veći broj takvih operacija laparoskopskim i endoskopskim metodama .Jedan smo od retkih centara u jugoistočnoj Evropi koji primenjuje metode transanalne mikrohirugije,a ovladali smo i većim brojem procedura iz oblasti vaskularne hirurgije.
U Službi opšte hirurgije u proseku se,godišnje izvede blizu 4000 operacija ( opšta hirurgija, urologija, dečija hirurgija) , i oko 2400 manjih hirurških intervencija.

U Službi opšte hirurgije rade specijalisti:

Dr Živko Vrcelj, načelnik Sektora za hirurške grane medicine, kontakt:022/610-222, lok 188
Dr Đorđe Teodorović, načelnik Hirurške službe , kontakt 022/610-222, lok 191,

dr Vladimir Filipović, šef OH1,  dr Mile Ružesković, šef OH2, dr Petar Han, šef OH3, dr Bogoljub Janković, šef odeljenja urologije, Prim.dr Goran Ivić,  dr Boris Šarković, dr Nikola Radojčić, dr Bogdan Dejanović, dr Anđelka Alargić, dr Đorđe Miličević,dr Anđela Ožegović, dr Stevan Mošić, dr Dejan Reljić, dr Zoran Pavlović, dr Dragoslav Trifunović, dr Dejan Savić, dr Saša Nenadović, dr Katarina Gačić Maksimović i lekar na specijalizaciji dr Nikola Krstić.

Koordinator i glavna sestra Sektora za hirurške grane medicine je Milkica Kajtez, spec.med.sestra kliničke nege

Galerija slika