1.1.1.Služba interne medicine

Služba za interne bolesti je smeštena u staroj zgradi bolnice koja je sagrađena 1824. godine a renovirana 2014 godine sredstvima Vlade AP Vojvodine i Uprave za kapitalna ulaganja. Prilikom adaptacije donirana je i oprema: video kolonoskop, video gastroskop, dva EKG aparata, respirator, kreveti za intenzivnu negu, dvoje kolica za transport, kolica za reanimaciju, dvoje terapijskih kolica, ormari za lekove i potrošni materijal. Služba interne medicine pruža stacionarni tretman za odraslo stanovništvo, za stanovnike Sremskog okruga (Opština Sremska Mitrovica, Ruma, Šid, Inđija, Pećinci, Stara Pazova) ali i za hitne slučajeve bez obzira odakle pacijenti dolaze.
Služba je u sastavu internističkih grana medicine u koju još spadaju odeljenja:
• infektivne bolesti,
• odeljenje dermatologije,
• odeljenje pedijatrije,
• služba neurologije sa intenzivnom negom,
• služba psihijatrije
Služba za interne bolesti je organizaciono podeljena na četiri odeljenja:
• Interno odeljenje 1 gde je smeštena kardiologija i koronarna jedinica.
• Interno odeljenje 2 čine ga opšti odsek, pulmologija, gastroenterologija.
• Interno odeljenje 3 čini hemodijaliza sa nefrologijom.
• Odsek Onkologije.
Danas internistička služba ima 77 bolesničkih kreveta, dva apartmana i 6 kreveta u Koronarnoj jedinici. Zaposleno je ukupno 30 lekara, 71 medicinska sestara i 9 spremačica.
Onkološka dnevna bolnica raspolaže sa 21 posteljnim mestom, 3 lekara i 5 medicinskih sestara, a pacijentima je, u novom prostoru, dostupna terapija po najsavremenijim standardima.
Hemodijaliza ima kapacitet od 31 bolesničkog mesta, sa isto toliko aparata, i ima mogućnost dijaliziranja za 180 pacijenata. Rad se obavlja u tri bolesničke smene, a dnevno se ovde, u proseku, dijalizira oko 80 pacijenata. Postoji mogućnost tzv holiday dijalize, po najvišim standardima.
Zaposleni lekari u Službi za internu medicinu rade dijagnostičke procedure (preglede) u internističkim ambulantama koje su u sklopu Službe za specijalističko- konsultativne preglede.
U ambulantama se obavljaju specijalistički pregledi i dijagnostičke metode: ehokardiografija, ergometrijski test, Holter EKG i krvnog pritiska.
U endoskopskom kabinetu se obavljaju ezofagoduodenoskopija, rektoskopija i kolonoskopija.
Kabinet poseduje i savremeni aparat za ultrazvuk gornjeg abdomena i opremu za izvođenje funkcionalne dijagnostike (aparat za PH metriju i manometriju jednjaka).

Načelnik Sektora za interne grane mrdicine je Dr Biljana Teodorović, spec.hematolog

Načelnik Službe interne medicine je Dr Gordana Mitić, spec.gastroenterolog
Kontakt telefon: 022/610-222 lok.: 131

Lekari na Kardiologiji:
1. Dr Nikola Ivanović, kardiolog ( šef Kardiologije )
2. Dr Biljana Aćimović
3. Dr Jovanka Dejanović, kardiolog
4. Dr Mirko Ivić
5. Dr Biljana Novaković
6. Dr Savo Pavlović, kardiolog
7. Dr Olgica Elez
8. Dr Vera Malenković

Lekari na Internom 2:
1. Dr Biljana Teodorović, hematolog
2. Dr Jelica Malenković, endokrinolog
3. Dr Jasminka Srnka, reumatolog

4. Dr Velimir Novaković, gastrohepatoenterolog, šef odseka
5. Dr Radovan Zec, gastrohepatoenterolog
6. Dr Ana Laušević
7. Dr Nataša Pevac, endokrinolog
8. Dr Vladimir Kuzmanović
9. Dr Dragan Dražin
10. Dr Marinela Simov-Manojlović
11. Dr Bora Dolamić
12. Dr Ranko Popović, pulmolog ( šef odseka )
13. Dr Danijela Čobanović, pulmolog
14. Dr Sanja Marinković, pulmolog
Lekari na Hemodijalizi:
1. Dr Branka Savić, nefrolog (šef odeljenja)

2. Dr Danijela Savatić
3. Dr Jelica Vučenović
4. Dr Snežana Baričević

Kontakt telefon odeljenja hemodijalize: 022/ 621-501
Lekari u Onkološkom odseku:
1. Dr Željko Kočić, onkolog
2. Dr Biljana Teodorović, hematolog
Koordinator Sektora: Ivana Valentić, vms

Glavni tehničar Internog odeljenja: Boris Jović, vmt
Glavna sestra Kardiologije: Jelena Draganović, ms
Glavna sestra Koronarne jedinice: Zorica Blagojević, vms
Glavna sestra Hemodijalize: Spomenka Knežević, vms
Glavna sestra Onkološkog odseka: Jasna Vućićević, ms

Galerija fotografija: