3.0. Сектор за правне, економске, финансијске, техничке и друге послове.