1.1.5.Служба неурологије са интензивном негом

О Служби за неурологију
Од свог оснивања Неуропсихијатријска служба је контунуираним стручним и технолошким развојем покушавала да одржи корак са другим неуролошким и психијатријским службама у Републици.
Служба за неурологију наставља традицију Неуропсихијатријске службе из свог делокруга надлежности након њене поделе на Неуролошку и Психијатријску службу.
Служба за неурологију под својим кровом окупља неурологе који спроводе свој рад у разним областима неурологије, а пажња се посвећује и стручном усавршавању неуролога и осталог медицинског кадра службе. Циљ Службе је да се одржава и константно подиже ниво стручне оспособљености неуролога и уведу нове методе лечења у складу са актуелним достигнућима неурологије као медицинске гране. Служба за неурологију у оквиру Опште болнице у Сремској Митровици, је технолошки опремљена за спровођење специјализованих дијагностичких поступака (неурофизиолошке, неуросонолошке и неурорадиолошке дијагностичке процедуре). Рад Службе за неурологију је олакшан имплементирањем информационих система, што је побољшало ефикасност и квалитет рада лекара. Служба тежи даљем побољшању опремљености, степену стручног рада и коректном односу према пацијентима у складу са етичким принципима.

Организација
Служба за неурологију обавља рад из своје надлежности у неколико зависних радних јединица, и то Неуролошког одељења и Неуролошке амбуланте која је организована у оквиру Поликлиничке службе, Сектора заједничких медицинских послова. Неуролошко одељење има 42 кревета и то 35 постеља полуинтензивне неге и 7 постеља интензивне неге. У оквиру Поликлиничке Неуролошке амбуланте поред редовних неуролошких амбуланти, одвија се и рад Пријемне амбуланте као и дијагностичких амбуланти, и то :кабинета за ЕЕГ, ЕМНГ И ТЦД. Посебно је организована амбуланта за пацијенте оболеле од епилепсије. У организационој схеми амбулатног рада постоје и Амбуланте за неуродегенеративне болести и то за деменције и екстрапирамидалне поремећаје као што је Паркинсонова болест.
Заказивање прегледа
Министарство здравља Србије је донело одлуку за увођењем новог система електронског заказивања прегледа („ИЗИС“), у коме надлежни изабрани лекари и надлежне специјалисте у име својих пацијената заказују термине за преглед у нашој Служби „електронски упут“, са именом специјалисте и временом прегледа.
Лекари специјалисти Службе за неурологију:

Др Стеван Орељ начелник службе

Др Горан Платиша
Др Марина Ђурић Будимировић
Др. Јован Пауновић
Др. Јелена Тривуновић-Николић
Др. Катарина Павловић-Ивић
Др Владислава Вучковић Црнић и Др Милош Добрић

Главна сестра Неуролошке службе је Надица Чекеринац,вмс.
Рад на одељењу обавља 12 сестара.
Сектор заједничких медицинских послова/Поликлиника/ Неуролошка амбуланта
Специјалисти неуролози обављају рад из свог делокруга у амбулантама Поликлинике и дијагностичким кабинетима, и то:
Кабинет за ЕЕГ И Саветовалиште за пацијенте са епилепсијом:

Кабинет за ЕМНГ:
Др.Марина Ђурић Будимировић
Др.Катарина Павловић Ивић
Кабинет за ТЦД:
Др.Стеван Орељ

Контакт телефони:
Неуролошко одељење:
022-610-222 локал 119 (сестре), локал 118 главна сестра, локал 117 лекари, локал 189 начелник службе,
Неуролошка амбуланта:
022-610-222 локал 112, и 289 (специјалистичка амбуланта).

Галерија фотографија