2.4. Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka)

DELATNOST:
-snabdevanje lekovima, potrošnim sanitetskim materijalom i medicinskim sredstvima kao i izdavanje istih u ambulante i odeljenja
-pružanje informacija o lekovima i medicinskim sredstvima zdravstvenim radnicima
-pružanje informacija o novim lekovima i novim propisima vezano za lekove koje donosi RFZO
-davanje informacije o inkopatibilijama i interakcijama
-sprovođenje farmakoekonomske analize
-praćenje reakcije pacijenata na lek i prijavljivanje neželjenih dejstava leka Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije
-centralna priprema citostatskih terapija za potrebe pacijenata bolnice u prostoriji za rastvaranje citostatika sa laminarnom komorom
Edukacija zaposlenih je jedna od bitnih aktivnosti svih zaposlenih i zahvaljujući tome postignut je visok nivo kvaliteta u pružanju usluga u samoj apoteci.

Zaposleni u bolničkoj apoteci :
Mirjana Jukić ,diplomirani farmaceut –Šef bolničke apoteke
Gordana Rastovac,diplomirani farmaceut
Maja Sitarević,farmaceutski tehničar – Glavni tehničar apoteke
U bolničkoj apoteci rade još tri farmaceutska tehničara

Kontakt telefoni : 022/610-340
022/610-222 lok 143

Galerija fotografija: