2.4. Одсек за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)

Odsek pripada Sektoru zajedničkih medicinskih poslova

apoteka sajt naslovna

Delatnost:

-snabdevanje lekovima i medicinskim sredstvima i njihovim izdavanjem

-informisanost zdravstvenih radnika o lekovima i medicinskim sredstvima

-informisanost o novim lekovima i novim propisima vezanih za ovu oblast

– dostavljanje informacija o inkopatibilijama i interakcijama

– sprovođenje farmakoekonomske analize

– praćenje reakcije pacijenata na lek i prijavljivanje neželjenih dejstava leka Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije

– pripremanje citostatskih terapija za potrebe pacijenata bolnice u prostoriji za rastvaranje citostatika sa laminarnom komorom.

 

Kako bi se postigao viši nivo kvaliteta u pružanju usluga, edukacija zaposlenih jedna je od najvažnijih aktivnosti. Redovni su učesnici  stručnih sastanaka, predavanja, seminara i kongresa u zemlji i inostranstvu.

apoteka sajt  apoteka sajt 1

Zaposleni u bolničkoj apoteci:

Mirjana Jukić,dipl.farmaceut,  Šef bolničke apoteke

Gordana Rastovac, dipl.farmaceut

Farmaceutski tehničari:

Bojan Pantelić, glavni tehničar

Danilo Raspopović

Ivana Milovanović

Maja Sitarević

Sonja Protić

 

Za održavanje higijene zadužena je Vesna Veselinović

 

 

Kontakt telefon: 022/ 610-222, lok.123

e-mail adresa:   apoteka@obsm.rs