Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti – Milena Raičević, dipl pravnik

kontakt Tel.610 222 lok. 169

 

069 610 299