Лице за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности – Милена Раичевић, дипл правник

контакт Тел.610 222 лок. 169

 

069 610 299