Štampanje uverenja za kontinuirane edukacije.

http://www.dlv-podruznicasm.org.rs/new/slusaoci.php