Штампање уверења за континуиране едукације.

http://www.obsm.rs/new/slusaoci.php