2.3. Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima.

SLUŽBA NEKAD:
Prva transfuzija krvi primenjena je u Mitrovačkoj bolnici 18.avgusta 1946. godine.O tome svedoči zapis dr Vase Bikara: “Primenjena je krv „O“krvne grupe pacijentu sa prelomima obe potkolenice“. Narednih godina broj primenjenih transfuzija penje se na 10 do 30, na godišnjem nivou. 1949.godine, dr Đorđe Panišić primenjuje prvu direktnu transfuziju od davaoca krvi primaocu.Tokom narednih godina,konzervisanu krv na antikoagulantnim rastvorima, bolnica je nabavljala iz Zavoda za transfuziju krvi u Novom Sadu ili Beogradu, ali i iz Osječke bolnice.Krv se planski trebovala preko bolničke apoteke u skladu sa nedeljnim operacionim planom hirurgije.Pacijenti ugroženi hemoragijama različite etiologije često nisu mogli biti transfudovani,što je ugrožavalo njihovo lečenje, a neretko dovodilo i do smrtnog ishoda. Prepoznavši ovu vrstu problema, dr Lazar Lazić,spec.hirurgije otvara kabinet za transuziju krvi 18.jula 1969.godine. Pored dr Lazića, u kabinetu rade 4 medicinske sestre i samim tim stvoreni su svi potrebni uslovi za uzimanje krvi i od dobrovoljnih davalaca. Te godine prikupljeno je 343 jedinice krvi.
Značajan doprinos radu kabineta dali su dr Nikola Šarković i dr Petar Jošić,kasnije specijalisti urologije.Prvog stalno zaposlenog lekara, kabinet za transfuziju dobija 1963.g. Bila je to dr Nevenka Guša,koja je ovde radila od 1966.do 1975.godine. Na specijalizaciju iz tranfuziologije,upućena je 1979.godine dr Olga Rakić, a njenim povratkom Mitrovačka bolnica dobija prvog sremskog transfuziologa. Svojim stručnim radom, znanjem i pregalaštvom, dr Rakić udara temelje moderne transfuziološke prakse. Na čelu kabineta, kasnije odeljenja hirurške službe i na kraju samostalne Službe za transfuziju krvi, ona ostaje do 1999.godine.

SLUŽBA SAD:
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima bavi se poslovima bazične i kliničke transfuziologije. Na polju bazične transfuziologije služba prikuplja krv sa područja 4 opštine: Sremske Mitrovice, Rume, Šida i Iriga. Zbog organizovanih akcija davanja krvi, u toku godine beleži se preko 80 izlazaka na teren. Sva prikupljena krv se nakon provere krvnih grupa, prisustva ili odsustva iregulernih antitela kao i odsustva transfuzijski transmisivnih bolesti stavlja na raspolaganje pacijentima koji se leče u našoj bolnici.Poštujući principe moderne transfuziološke prakse, krv uzeta od dobrovoljnih davalaca se skoro ne koristi, osim u strogo indikovanim slučajevima, već se prikupljene količine dele u planirane komponente,te se pacijentu supstituiše samo neophodna nedostajuća komponenta.

Na polju kliničke transfuziologije, Služba se bavi pretransfuzionim ispitivanjem uzoraka pacijenata lečenih u bolnici, primenom krvnih komponenti, otkrivanjem poremećaja hemostaze (stečenih ili urođenih), njihovom korekcijom, ako i labilnim produktima od krvi. Posebno složen zadatak jeste prenatalna zaštita trudnica koja podrazumeva određivanje krvne grupe, prisustvo antitela uzrokovanih senzibilizacijom, identifikaciju prisutnih antitela, te praćenje i majke i novorođenčeta kod RH i imunizacija drugim krvnogrupnim antigenima.
Pored visoko obučenog kadra, stalnog usavršavanja, kao i složenog timskog rada svih zaposlenih u Službi, napretku značajno doprinosi automatizovana medicinska oprema, nabavljena prethodnih godina.
Broj davanja u 2016.godini, bio je 3767 – od toga, u ustanovi 1951, a na terenu 1816.
Osnovni zadatak u narednom period biće praćenje tehnološkog i stručnog napretka u transfuziološkoj praksi. I pored znanja i tehničke opremljenosti, Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima, na bi zadovoljila smisao postojanja bez osnovnog dara – a to je KRV dobrovoljnih davalaca. Stoga, dalji, neprestani rad na unapređenju davalaštva i poboljšanje uslova za davanje krvi,kako u službi, tako i na terenu, ostaje veliki zadatak svih zaposlenih .

U Službi rade: tri lekara sa specijalizacijom iz transfuziologije :

Načelnik službe dr Snežana Martinović, spec.transfuziolog

dr Danica Kokar Guša, spec.transfuziolog
dr Glorija Ordagić, spec.transfuziolog

Glavna sestra : Danijela Drobac, zdravstveni tehničar,transfuzista

i 10 medicinskih tehničara sa specijalizacijom iz transfuziologije ( 5.stepen ss)

Služba radi neprekidno 24 sata, med.sestre/tehničari imaju smenski rad, dok lekari rade pre podne, od 07-14 sati, a četvrtkom od 07-15 sati.

Kontakt telefon: 022/ 610-222 , lok.150

Galerija fotografija