Ценовници

Ценовник за здравстве услуге које Општа болница  Сремска Митровица пружа пацијентима и пратњи пацијената,на лични захтев можете погледати: ОВДЕ

Одлуку управног одбора Опште болнице Сремска Митровица од 8.10.2018.године можете погледати: OВДЕ