Извештај о реализацији уговора

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz javnih nabavki 01.01.2018-30.06.2018.

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz javnih nabavki 01.07 2018.- 30.09.2018.

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz javnih nabavki 01.10.-31.12.2018.

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz javnih nabavki 01.01.2019-31.03.2019.

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz javnih nabavki 01.04.2019.- 01.07.2019.

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz javnih nabavki 01.07. do 01.10.2019.

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz javnih nabavki 01.10.2019.-31.12. 2019

Izveštaj o realuzaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki u periodu 01.01.2020.-01.04.2020.

Izveštaj o realizaciji ugovora zaključenih u postupku jn- 01.04.2020.-30.06.2020.

Izveštaj o realizaciji ugovora koji proističu iz postupka javne nabvke 01.07.2020.-30.09.2020.

Izveštaj o realizaciji ugovora zaključenih u postupku jn- 01.10.2020.-31.12.2020.

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki za period 01.01.2021. – 31.03.2021.

Izveštaj o relizaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki 01.04.2021.-30.06.2021.

Izveštaj_o_realizaciji_ugovora_proisteklih_iz_postupaka_javnih_nabavki_III_kvartal_2021. godine

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki 01.10.-31.12.2021. godine

Izveštaj o realizaciji ugovora proistekluh iz JN 01.01.2022.-31.03.2022

Izveštaj o izvršenju ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki za period 01.04.2022.-30.06.2022.

Izveštaj o izvršenju ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki 01.07.2022.-30.09.2022.

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki IV kvartal 2022 godine

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki I kvartal 2023 godine

Izvestaj_o_realizaciji_ugovora_proisteklih_iz_JN_II_kvartal_2023-2

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz JN za III kvartal 2023

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki IV kvartal 2023

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki I kvartal 2024 godine

Izveštaj o realizaciji ugovora proisteklih iz postupaka javnih nabavki II kvartal 2024 godine