Info

OBAVEŠTENJE !

Na odeljenjima i u krugu zdravstvene ustanove, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ZABRANJENO  je neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, kao i neovlašćeno fotografisanje


 

OBAVEŠTENJE PACIJENTIMA !
Na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja bolesnici se pregledaju po redu hitnosti, a ne po redu dolaska. Trijažu vrši medicinski tehničar-trijažer .
I RED HITNOSTI – protokoli ovih pacijenata su obeleženi crvenom bojom. Oni ne čekaju
II RED HITNOSTI – protokoli ovih pacijenata, kao i njihovi uputi obeležavaju se žutom bojom, i smeštaju se u stolice koje su obeležene žutom bojom. Oni mogu da čekaju do 60 minuta
III RED HITNOSTI – protokoli ovih pacijenata, kao i njihovi uputi obeležavaju se zelenom bojom, i smeštaju se u stolice koje su obeležene zelenom bojom. Oni mogu da čekaju do 6 sati ukoliko postoji opterećenje službe.

U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja građani treba da se jave:
1. Izabranom lekaru, koji ima uvid u zdravstveno stanje, može adekvatno i najbolje da proceni stepen progresije tegoba. Ukoliko proceni da je stanje hitno, ordinira terapiju i upućuje pacijenta kolima Službe hitne medicinske pomoći u Urgrntni centar.
2. Dežurnim ambulantama u gradu
3. Službi hitne medicinske pomoći u kojojm rade najobučenije ekipe za ukazivanje hitne pomoći. To su specijalisti urgentne medicine, a u slučaju potrebe dolaze u pratnji bolesnika na Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja.

——————————————————————————————————————————————-

 

KONTROLA ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE U SLUŽBI ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Od ponedeljka, 23.11.2015.godine, pacijenti koji su kontrolu antikoagulantne terapije obavljali u Službi za transfuziju, istu bolničku uslugu, sada će dobijati u Službi za laboratorijsku dijagnostiku PONEDELJKOM I SREDOM od 10-12,30h.

Knjižice se predaju od 9h, a rezultat se dobija posle 12h

antikoag 1 antikoag

 

_________________________________________________________________________________

TELEFONSKI BROJEVI BOLNIČKIH AMBULANTI

Brojevi telefona 15 direktnih linija specijalističko-konsultatitvnih ambulanti Opšte bolnice Sremska Mitrovica dostupni su korisnicima bolničkih usluga za informacije. Zakazivanje pregleda u specijalističkim ambulantama zakazuje se isključivo preko IZIS-a, u ambulantama domova zdravlja, od strane izabranog lekara. Brojevi su sedmocifreni i deo su fiksne telefonije.

Pogledati ovde :telefonski brojevi ambulanti

 

_________________________________________________________________________________

bebe u 2012.

ŠTA PONETI U PORODILIŠTE?

Zbog nedoumica koje porodilje imaju pre dolaska u porodilište spisak potrebne dokumentacije i stvari možete pogledati  ovde

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Pacijenti sa uputom za specijalističke internističke preglede i preglede kod subspecijaliste – kardiologa, nefrologa, hematologa, reumatologa, endokrinologa-  imaju mogućnost telefonskog zakazivanja u internističkoj ambulanti, svakog dana od 7 do 19h : broj telefona je 022 610-222, lok.106 ( do popune mesta) i na broj mob.tel. : 069 610-447,  do 13h.

Ergometrijski test i dvadesetčetvoročasovni holter EKG-a i krvnog pritiska, pacijenti mogu zakazati na broj.tel. 069 610-448, svakog dana do 13h.

Sve informacije i zakazivanje za ehokardiografiju pacijenti će dobiti i ostvariti na broj telefona 022 610-222, lok. 128, svakog dana do 13h.

Pacijenti sa uputom za specijalističke preglede u neuropsihijatrijskoj ambulanti Opšte bolnice Sremska Mitrovica, kao i dijagnostičke procedure – EEG, TCD i EMG, svoj pregled mogu zakazati svakog dana na brojeve telefona 022 610-222, lok.112 i 069 610-449, od 8 do 13h.

_______________________________________________________________

Hirurška ambulanta za vaskularne bolesti

U ponedeljak,14.februara, u našoj bolnici zvanično je počela da radi hirurška ambulanta za vaskularne bolesti. Ponedeljkom od 11 do 13,30h,dr Vladimir Filipović,vaskularni hirurg,pregledaće pacijente kod kojih su se javila oboljenja krvnih sudova,arterija i vena. U ovoj ambulanti lečiće se bolesti proširenih vena,bolesti povezanih sa nedovoljnim protokom krvi kroz arterije na vratu i ekstremitetima, kao i bolesti proširene trbušne i grudne aorte.

„Oštećenje i propadanje krvnih sudova neminovan je proces koji prati starenje, ali ga često dodatno ubrzavamo lošim navikama:pušenjem,prekomernom težinom,nedostatkom fizičke aktivnosti,povišenim krvnim pritiskom i visokim holesterolom.

Do bolesti vena dolazi usled zastoja krvi u venama i može imati akutni ili hronični tok.Javlja se u svim životnim dobima, a ispoljava najčešće bolovima pri dugom stajanju i otokom nogu. Radom u hirurškoj ambulanti za vaskularne bolesti, doprinećemo smanjenju obolevanja i višem stepenu izlečivosti.“-naglašava dr Filipović.


Laboratorija za vađenje krvi

Zakazivanje za prijem je od 11:00 do 12:00 h
Prijem zdravstvenih knjižica je od 7:00 do 8:00 h
Vađenje krvi je od 7:30 do 9:30 h
Rezultati i nalazi su sutradan od 12.00 do 13:00 h
Svi pacijenti moraju imati overenu zdravstvenu knjižicu, u suprotnom, plaćaju punu cenu za tražene analize.
Na uputu moraju biti upisanisvi potrebni podaci: ime i prezime,JMBG, registarski broj i šifra lekara.
Prednost za vađenje krvi imaju: deca, trudnice, hronični bolesnici, dobrovoljni davaoci krvi.

Svi pacijenti koji dolaze u laboratoriju radnim danima od 15:00 do 7:00 h, a vikendom i državnim praznikom od 00:00 do 24:00h, obavezno treba da koriste zvono, koje nalazi na prvim staklenim vratima.

_________________________________________________________________________________

Odeljenje transfuzije

Vađenje krvi se ne zakazuje

Potrebno je da pacijenti sa uputom za vadjenje krvi,svoje zdravstvene knjižice predaju na šalter Službe do 8,00h
Prijem pacijenata je PONEDELJKOM I SREDOM
Vađenje kapilarne krvi(iz prsta) je od 7:30 do 9:30
Vađenje venske krvi je od 10:00 do 11:00Vađenje venske krvi je UTORKOM,ČETVRTKOM i PETKOM od 7:30 do 9:30 h
i od 10:00 do 11:00 h

Pacijent je dužan da aktivno učestvuje u zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja, da potpuno i istinito informiše zdravstvenog radnika o svom zdravstvenom stanju, kao i da se disciplinovano pridržava uputstava i da preduzima mere propisane terapije.Ukoliko se pacijent ne pridržava svojih obaveza, zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite, osim u slučaju hitne medicinske pomoći.