2.1.1. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, u sklopu Sektora zajedničkih medicinskih poslova i Službe za specijalističko konsultativne preglede, funkcioniše odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja. Ono je smešteno u prizemlju zgrade, pored ambulante za Hitnu pomoć, i radi 24 sata. Namenjeno je za zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata, za preglede pacijenata upućenih od strane izabranog lekara ili lekara hitne pomoći nadležnog Doma zdravlja, kao i za transport i pratnju pacijenata na tercijerni nivo. Na odeljenju se mesečno pregleda više od 1000 pacijenata.

Na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, bolesnici se pregledaju po redu hitnosti, a ne po redu dolaska. Trijažu vrši med.sestra ili tehničar.
I RED HITNOSTI – Protokoli ovih pacijenata su obeležni crvenom bojom. Oni ne čekaju.
II RED HITNOSTI – Protokoli ovih pacijenata i njihovi uputi obeležavaju se žutom bojom, smeštaju se u stolice koje su obeležene žutom bojom. Oni mogu da čekaju na pregled do 60 minuta.
III RED HITNOSTI – Protokoli ovih pacijenata i njihovi uputi obeležavaju se zelenom bojom, smeštaju se u stolice koje su obeležene zelenom bojom. Oni mogu da čekaju do 6 sati, ukoliko postoji opterećenje službe.
U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja, građani treba da se jave:
1.) Izabranom lekaru, koji ima uvid u zdravstveno stanje i karton, može adekvatno da proceni stepen progresije tegoba.Ukoliko proceni da je stanje hitno, ordinira terapiju i upućuje pacijenta kolima Službe hitne medicinske pomoći na Urgentni prijem.
2.) Dežurnim ambulantama u gradu.
3.) Službi hitne medicinske pomoći, u kojoj rade najobučenije ekipe za ukazivanje hitne pomoći. To su specijalisti urgentne medicine, koji po potrebi dolaze u pratnji bolesnika u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja.

Odeljenje čine 4 prostorije: 1.) Centralno postavljena ambulanta broj 5, u kojoj se obavlja inicijalni pregled pacijenata.
2.) Desno od ambulante za pregled, nalazi se opservaija (ambulanta broj 7), u kojoj se uključuje potrebna terapija.
3.) Levo od ambulante za pregled, nalazi se soba za reanimaciju, koja ima ulaz i iz garaže, što omogućava brži i lakši pristup sanitetima i ekipama Hitne pomoći.
4.) Soba za izolaciju, sa dva ulaza. Jedan je iz garaže, predviđen je za ulaz pacijenata sa sumnjom na infektivne bolesti, a drugi je ulaz iz hodnika, predviđen za medicinsko osoblje.

Odeljenje je opremljeno aparatima i opremom neophodnom za urgentno zbrinjavanje
Poseduje: – 3 zidna monitora
– 2 EKG aparata
– 2 portabilna defibrilatora
– 2 aspiratora
– aparat za oksigenu terapiju i dovod centralnog kiseonika
– transportni respirator
U sklopu odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, postoji još i Administrativni prijem i Bolnička garderoba. Na administrativnom prijemu radi 6 službenika, zaduženih za otvaranje istorija bolesti. Po otvaranju istorije bolesti, pacijent se upućuje u bolničku garderobu, u kojoj 6 radnica obavlja sanitarnu obradu pacijenta i njihovo smeštanje na odgovarajuće odeljenje.

U ovom odeljenju radi 1 spec.urgentne medicine i  6 lekara opšte medicine:

1.Ranković dr Vladimir, spec.urgentne medicine načelnik odeljenja

2.Cekinović dr Dejan
3.Šarić dr Aleksandra
4. Ubiparip  dr Snežana
5. Dmitrović dr Danijela
6. Vranić  dr Borka

7. Hajduković  dr Jelena

Zaposleno je 18 medicinskih sestara i tehničara, a glavna sestra odeljenja je
Gordana Pavlović, spec. sms

Konatakt telefon: 022/610-222, lok 292

Galerija fotografija