2.1.1. Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања

У Општој болници Сремска Митровица, у склопу Сектора заједничких медицинских послова и Службе за специјалистичко консултативне прегледе, функционише одељење за пријем и збрињавање ургентних стања. Оно је смештено у приземљу зграде, поред амбуланте за Хитну помоћ, и ради 24 сата. Намењено је за збрињавање витално угрожених пацијената, за прегледе пацијената упућених од стране изабраног лекара или лекара хитне помоћи надлежног Дома здравља, као и за транспорт и пратњу пацијената на терцијерни ниво. На одељењу се месечно прегледа више од 1000 пацијената.

На Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања, болесници се прегледају по реду хитности, а не по реду доласка. Тријажу врши мед.сестра или техничар.
I РЕД ХИТНОСТИ – Протоколи ових пацијената су обележни црвеном бојом. Они не чекају.
II РЕД ХИТНОСТИ – Протоколи ових пацијената и њихови упути обележавају се жутом бојом, смештају се у столице које су обележене жутом бојом. Они могу да чекају на преглед до 60 минута.
III РЕД ХИТНОСТИ – Протоколи ових пацијената и њихови упути обележавају се зеленом бојом, смештају се у столице које су обележене зеленом бојом. Они могу да чекају до 6 сати, уколико постоји оптерећење службе.
У случају погоршања здравственог стања, грађани треба да се јаве:
1.) Изабраном лекару, који има увид у здравствено стање и картон, може адекватно да процени степен прогресије тегоба.Уколико процени да је стање хитно, ординира терапију и упућује пацијента колима Службе хитне медицинске помоћи на Ургентни пријем.
2.) Дежурним амбулантама у граду.
3.) Служби хитне медицинске помоћи, у којој раде најобученије екипе за указивање хитне помоћи. То су специјалисти ургентне медицине, који по потреби долазе у пратњи болесника у Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања.

Одељење чине 4 просторије: 1.) Централно постављена амбуланта број 5, у којој се обавља иницијални преглед пацијената.
2.) Десно од амбуланте за преглед, налази се опсерваија (амбуланта број 7), у којој се укључује потребна терапија.
3.) Лево од амбуланте за преглед, налази се соба за реанимацију, која има улаз и из гараже, што омогућава бржи и лакши приступ санитетима и екипама Хитне помоћи.
4.) Соба за изолацију, са два улаза. Један је из гараже, предвиђен је за улаз пацијената са сумњом на инфективне болести, а други је улаз из ходника, предвиђен за медицинско особље.

Одељење је опремљено апаратима и опремом неопходном за ургентно збрињавање
Поседује: – 3 зидна монитора
– 2 ЕКГ апарата
– 2 портабилна дефибрилатора
– 2 аспиратора
– апарат за оксигену терапију и довод централног кисеоника
– транспортни респиратор
У склопу одељења за пријем и збрињавање ургентних стања, постоји још и Административни пријем и Болничка гардероба. На административном пријему ради 6 службеника, задужених за отварање историја болести. По отварању историје болести, пацијент се упућује у болничку гардеробу, у којој 6 радница обавља санитарну обраду пацијента и њихово смештање на одговарајуће одељење.

У овом одељењу ради 1 спец.ургентне медицине и  6 лекара опште медицине:

1.Ранковић др Владимир, спец.ургентне медицине начелник одељења

2.Цекиновић др Дејан
3.Шарић др Александра
4. Убипарип  др Снежана
5. Дмитровић др Данијела
6. Вранић  др Борка

7. Хајдуковић  др Јелена

Запослено је 18 медицинских сестара и техничара, а главна сестра одељења je
Гордана Павловић, спец. смс

Конатакт телефон: 022/610-222, лок 292

Галерија фотографија