2.1. Služba za specijalističko konsultativne preglede

Počeci današnje Službe za specijalističko-konsultativne preglede sežu unazad u 1982. godinu kada je, kao odgovor na potrebe efikasnijeg, pristupačnijeg i kvalitetnijeg lečenja i dijagnostike, oformljena Poliklinika u okviru bolnice tadašnjeg Zdravstvenog centra.
Dugi niz godina Služba je prostorno, tehnološki i kadrovski oplemenjivana i danas predstavlja skup specijalizovanog medicinskog kadra i opreme savremene tehnnologije. Godišnje se na nivou ovog odeljenja obavi više od 240 000 specijalističkih pregleda i intervencija.
Službu za specijalističko konsultativne preglede sačinjavaju sledeće podjedinice:
– hirurška ambulanta
– urološka ambulanta
-ortopedska ambulanta
-dečja hirurška amulanta
– ginekološka-akušerska prijemna ambulanta
– internističke ambulante
– pneumoftiziološka ambulanta
– neurološka ambulanta
– psihijatrijska ambulanta
– oftamološka ambulanta
– anesteziološka ambulanta
-ORL i MFH ambulanta
– dermatovenerološka ambulanta
– ambulanta za fizikalnu medicinu
– ambulanta za infektivne bolesti
– pedijatrijska ambulanta
– onkološka ambulanta
– odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
Specijalističke ambulante raspolažu savremenom opremom koja omogućava brzu i pouzdanu dijagnostiku i efikasno lečenje.
U okviru internističke ambulante primenjuju se raznovrsne dijagnostičke metode, a neke od njih su: ehokardiografija, ergometrija, Holter ispitivanje kardiovaskularnog sistema.
U gastroenterološkoj ambulanti postoji kabinet za endoskopske preglede i intervencije,te se rutinski izvode ezofagogastroduodenoskopije, rektoskopije i kolonoskopije. Kabinet poseduje i aparaturu za ultrazvučne preglede trbušnih organa, kao i opremu za funkcionalnu dijagnostiku oboljenja jednjaka (aparat za PH metriju i manometriju).
ORL ambulanta je opremljena audiovestibulološkim kabinetom, kabinetom za alergološko ispitivanje sa rinometrijom i salom za manje hirurške intervencije.
Neurološka ambulanta raspolaže opremom za izvođenje EEG-a, EMG-a i TCD-a.
U sklopu hirurške ambulante postoji savremeno opremljena sala za izvođenje malih hirurških intervencija u lokalnoj anesteziji, kao što su: primarne obrade povreda, sanacije supurativnih procesa kože i potkožnog tkiva, hirurško-dijagnostičke procedure, punkcione i ekcizione biopsije…
Za pregled pacijenata neophodan je odgovarajući uput izdat od izabranog lekara Doma zdravlja ili lekara službe HMP, uz minimum obrade koji je indikovan u odnosu na patologiju i službu u koju se pacijent upućuje.
Ambulante rade prema utvrđenom radnom vremenu, pregledi se zakazuju ili obavljaju odmah u zavisnosti od stepena hitnosti i vrste ambulante. Van radnog vremena ambulanti, specijalistički pregledi hitnih slučajeva obavljaju se preko Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja.

Načelnik Službe je dr Velimir Novaković,dr med.spec.interne medicine gastroenterohepatolog
Tel: 022/610-222, lok. 279
Glavna sestra i koordinator Službe i Sektora  je Verica Volarević, dipl.med.sestra glavne nege
Tel. 022/610-222,lok.279

Galerija fotografija

Raspored rada ambulanti možete pogledati ovde: ovde.