Medicinska oprema i aparati

Medicinska i dijagnostička oprema i aparati kojom raspolaže Opšta bolnica Sremska Mitrovica – po službama i odeljenjima : Oprema i aparati, 02.19.