Медицинска опрема и апарати

Медицинска и дијагностичка опрема и апарати којом располаже Општа болница Сремска Митровица – по службама и одељењима : Oprema i aparati, 02.19.