Обавештење о новом Кадровском плану за 2017.г.

Дана 25.05.2017.г., Општој болници Сремска Митровица достављен је, од стране Министарства здравља Републике Србије Кадровски план за 2017.г., за нашу установу, који можете погледати овде: Kadrovski plan za Opštu bolnicu Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Број и структура запослених, пре достављеног новог Кадровског плана из Министарства здравља био је овакав:

Општа болница Сремска Митровица – Неодређено:846, Одређено:60

Лекари                                                       -Неодређено: 154, Одређено:4

Медицински техничари                          -Неодређено:480, Одређено:38

Здравствени сарадници                            -Неодређено:4

Немедицински радници-спремачице      -Неодређено:72, Одређено:12

Немедицински радници-административни -Неодређено:64

Немедицински радници-технички радници -Неодређено:68, Одређено:6

Фармацеути                                                      -Неодређено:4

Кадровским планом је исказан број запослених који се финансира из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.