Kадровски план

Kadrovski plan za 2022 godinu

Izmena kadrovskog plana 2022

 

Kadrovski plan za 2021. godinu

12.11.2020. – Izmena Kadrovskog plana

OB Sremska Mitrovica_izmena KP2020

OB Sremska Mitrovica_KP2020

Дана 25.05.2017.г., Општој болници Сремска Митровица достављен је, од стране Министарства здравља Републике Србије Кадровски план за 2017.г., за нашу установу, који можете погледати овде: Kadrovski plan za Opštu bolnicu Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Број и структура запослених, пре достављеног новог Кадровског плана из Министарства здравља био је овакав:

Општа болница Сремска Митровица – Неодређено:846, Одређено:60

Лекари                                                       -Неодређено: 154, Одређено:4

Медицински техничари                          -Неодређено:480, Одређено:38

Здравствени сарадници                            -Неодређено:4

Немедицински радници-спремачице      -Неодређено:72, Одређено:12

Немедицински радници-административни -Неодређено:64

Немедицински радници-технички радници -Неодређено:68, Одређено:6

Фармацеути                                                      -Неодређено:4

Кадровским планом је исказан број запослених који се финансира из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Нов Кадровски план за 2018.г., Општој болници Сремска Митровица, достављен је од стране Министарства здравља,а детаље можете погледати овде : KADROVSKI PLAN ZA 2018

Исправка техничке грешке у Измени Кадровског плана за 2018.г.  OB S. Mitrovica_ispravka izmene KP2018