Одржан завршни семинар у оквиру пројекта „Заустави-заштити-помози“

У  митровачкој болници, данас је одржан трећи, завршни  семинар у оквиру  пројекта “Заустави-заштити-помози“ – Ефикасан одговор здравственог система у заштити жене жртве породичног и родно заснованог насиља, који се организује у  циљу ефикасног спровођења активности на превенцији и раном откривању родно- заснованог, сексуалног и насиља у породици и процесу организовања заштите жена и девојака које су преживеле насиље. Покрајински секретаријат за здравство је носилац дела активности обуке здравствених радника на пројекту и заједно са Медицинским факултетом у Новом Саду, организује предавања у седам Центара у Војводини, од којих је један и у Сремској Митровици. Семинар је намењен лекарима, медицинским сестрама и здравственим техничарима, психолозима и социјалним радницима, који ће бити обучени по етичким и сигурносним препорукама Светске здравствене организације и поступати по посебним потоколима Министарства здравља Републике Србије, за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу.

Данашњи предавачи били су , из области психијатрије – Доц.др Светлана Ивановић Ковачевић ( “ Насиље у породици и партнерском односу,процена матрице ризика и последице по менатлно здравље“) и Зоран Тодоровски (“ Психолошке последице насиља над женама“), а из области гинекологије – Др сци.мед. Александра Капамаџија („Сексуално насиље у дечјем и адолесцентном узрасту.Насиље над женама са инвалидитетом“).

  

Поред сертификата о завршеној обуци и лиценцних бодова, учесници добијају и Етичке и сигурносне препоруке Светске здравствене организације- Жене на првом месту и посебан протокол Министарства здравља за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу.