„Tvoje NE.Menja sve“

Prema projektu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“,a koji finansira Evropska Unija, pokrenuto je niz inicijativa za realizaciju programa „Ujedinjeni protiv droge“:od

plakata,različitih priručnika,predavanja,organizacija preventivnih aktivnosti u školama,itd.
Opšta bolnica Sremska Mitrovica priključila se ovom projektu,podržavajući napore koji se ulažu kako bi mladi bili,pre svega edukovani o drogama,o tome šta roditelji treba da znaju,šta porodice mogu da učine, kako prepoznati rizike, doneti pravilnu odluku, pokazati svoj stav.Kampanja protiv droge nosi naziv „Tvoje NE menja sve“.

U Srbiji ima 25000 zavisnika od droge, među njima i veliki broj mladih, a čak 15% učenika srednjih škola bar jednom je probalo neku od opojnih supstanci- navode predstavnici projekta „Implementacija nacionalne strategije protiv zloupotreba droga (INSADA).Cilj nacionalne kampanje je prevencija mladih da ne koriste narkotike, a akcija je usmerena na mlade ljude između 16 i 24 godine.