Podrška obolelima od raka

Pre tri meseca, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa srpskom

 asocijacijom za psiho-onkologiju, pokrenulo je prvu telefonsku liniju kao psihološku podršku obolelima od raka i članovima njihovih porodica, u okviru realizacije Nacionalnog programa „Srbija protiv raka“.

Broj telefona za onkološke pacijente je 0800 – 202 – 303.

Pozivi su besplatni sa fiksnog telefona i dostupni pacijentima iz cele Srbije, svakog dana od 10 do 22 sata. Na ovom programu radi tim edukovanih psihologa, princip rada je takav da se ne insistira na predstavljanju, a jedini cilj je podrška ljudima koji su oboleli od najtežih malignih bolesti.

U prva tri meseca bilo je upućeno ukupno 1300 poziva: u znatno većem procentu javljale su se žene (72,3%) u odnosu na muškarce (27,7%). Najviše poziva bilo je iz Beograda, zatim iz Vojvodine, centralne Srbije, a najmanje iz zapadne i južne Srbije. U najvećem broju slučajeva javljali su se onkološki pacijenti lično (60%), ali su se često javljali i članovi porodica.