„Produži život“

Nacionalna kampanja Ministarstva zdravlja „Produži život“ ima za cilj podizanje svesti građana o transplataciji i donorstvu organa, kako bi se povećao broj donora i smanjila dužina čekanja na organe za transplataciju.U Srbiji u ovom trenutku živi oko 45 000 vlasnika donorskih kartica, a na koji način je naša bolnica uključena u ovaj program, predstnvnike medija juče su upoznali Prim.dr Miroslav Kendrišić,vd direktora i dr Novka Ilić,spec.anesteziolog,koordinator programa.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica,prva je zdravstvena ustanova u zemlji koja je još pre dve godine pristupila ovom programu na način koji je prihvatljiv za ustanove sekundarnog nivoa.Imamo opremljeno odeljenje intenzivne nege i neophodne aparate za utvrđivanje moždane smrti.Očekujemo nabavku respiratora kako bi pacijenti koji čekaju transplataciju bubrega(u našoj bolnici ih trenutno ima 30-tak),na najbezbolniji način stigli na tercijalni nivo,tj.u neki od Kliničkih centara.

Do sada je,putem donorske mreže,potpisano blizu 300 kartica,potencijalnih davalaca organa.Na pultu Hirurškog bloka nalaze se formulari kojima budući donori izražavaju želju da zaveštaju organe,a to znači nadu da će mnogi pacijenti,kojima translpatacija predstavlja jedini vid lečenja,biti operisani na vreme i njihovi životi spašeni
Kroz organizovana predavanja i informisanjem podižemo nivo svesti kod populacije o značaju ovog,pre svega humanog gesta,jer je transplatacija način lečenja,a organ lek.