„Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“

Juče su našu bolnicu posetili predstavnici projekta „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“, Jan Tesing (predstavnik EU) i Nenad Bosiljčić (vođa projekta), sa ciljem upoznavanja implementacije programa nacionalnog plana za upravljanje medicinskim otpadom u bolnici.

Nakon obilaska prostora za odlaganje medicinskog i farmaceutskog otpada i razgovora sa Prim.dr Draganom Malobabićem,zamenikom direktora, Draganom Čudićem,načelnikom tehničke službe i Ivicom Velikim ,glavnim tehničarem bolnice, zajednički je ocenjeno da Opšta bolnica Sremska Mitrovic, kao centralno mesto Sremskog okruga za odlaganje infektivnog medicinskog otpada,primenjuje sve odredbe nacionalnog programa na veoma visokom nivou. Predstavnici ovog projekta izrazili su zadovoljstvo  dosadašnjim učinkom u primeni plana i programa, koji doprinosi sprečavanju ponovnog korišćenja upotrebljenog materijala i u potpunosti elimiše ekološku opasnost.

med.otpad,1 med.otpad,2

 

U oktobru prošle godine, pokrajinski sekretarijat za urbanizam,graditeljstvo i zaštitu životne sredine uručilo je Opštoj bolnici S.Mitrovica rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji AP Vojvodine i privremeno skladištenje i tretman na lokaciji operatera, dok je prema projektu Ministarstva zdravlja i Evropske agencije za rekonstrukciju, 2008.godine, naša bolnica dobila dva autoklava,specijalne mašine za dekontaminaciju,drobilicu i teretno vozilo za prikupljanje i uništavanje zaraznog medicinskog otpada.