Oglasi za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 7.Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Rebublika Srbija (Sl.glasnik RS br.36/10 i 42/1o) i člana 10. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Sremska Mitrovica, v.d. direktora Opšte bolnice S.Mitrovica, raspisuje oglase  za prijem u radni odnos

Detalje konkursa pogledajte ovde:  oglas 18   i   oglas 19