Računari na Neurologiji

  U našoj bolnici u toku je informatizacija celokupnog bolničkog sistema. Postavljanje računara, obuka na programu Heliant, kao i implementacija tog programa, sprovedeni su u svim ambulantama ( osim pedijatrijskoj).

 U proteklih mesec dana, implementirani bolnički softver počeli su da koriste i zaposleni na odeljenjima urologije, OH1, OH2,OH3, psihijatrije, ATD ambulanti i Infektivnom odeljenju i ambulanti. U toku je priprema za postavljanje računara na Internom i odeljenju neurologije, a u naredna dva meseca očekuje se da kompletna informatizacija bude završena odmah nakon postavljanja programa na odeljenjima Pedijatrije, ORL, Ginekologije i Ortopedije.

 Informatizacija Opšte bolnice Sremska Mitrovica deo je velikog projekta Ministarstva zdravlja i Svetske banke i projekta Razvoj zdravstva Srbije – dodatno finansiranje.