Konferencija za štampu povodom informatizacije

U okviru projekta Ministarstva zdravlja i Svetske banke, za informatizaciju Opšte bolnice i Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici izdvojeno je oko 260.700 evra. Našoj ustanovi isporučena je računarska oprema najnovije generacije: 6 servera, 187 personalnih računara, 92 štampača, 12 bar kod skenera, 20 čitača kartica, 3 bar kod štampača, instalirana lokalna informatička mreža,bolnički i laboratorijski softver, u vrednosti od 219.400 evra. Kroz realizaciju projekta Razvoj zdravstva Srbije -dodatno finansiranje obezbeđena je obuka zdravstvenih profesionalaca za korišćenje implementiranog bolničkog softvera,koji,pored nacionalnog, poseduje i Evropski sertifikat,što garantuje ispunjavanje svih zahteva neophodnih za savremeno poslovanje zdravstvene ustanove.

 

 Tim povodom, juče su Opštu bolnicu posetili dr Periša Simonović, državni sekretar Ministarstva zdravlja republike Srbije, Muharem Halilović, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za zdravstvo, soc.politiku i demografiju i Nada Teodosijević, koordinator za razvoj informacionih tehnologija projekta „Pružanje unapređenih usluga nalokalnom nivou-DILS“. Na konferenciji za novinare govorili su i prim.dr Miroslav Kendrišić, direktor Opšte bolnice i dr Nada Petković-Zec ,direktor Doma zdravlja Sremska Mitrovica, istakavši, između ostalog, da će korist od informatizacije imati, pre svega pacijenti, jer će se svi podaci o njegovom zdravstvenom stanju nalaziti na jednom mestu. Lekari i medic.sestre dobijaju mogućnost da lako pristupe podacima koji su od značaja za proces lečenja, a istovremeno se privatnosti pacijenata posvećuje velika pažnja.

  U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, rad na programu Heliant zaživeo je u gotovo svim ambulantama i na odeljenjima ORL, Urologije i Opšte hirurgije I. U narednih nekoliko meseci biće kompletiran i zaokružen čitav proces informatičkog sistema u našoj ustanovi.