Implementacija informatičkog sistema

Opšta bolnica Sremska Mitrovica, jedna je od 20 bolnica u Srbiji u kojoj je u toku proces implementacije informatičkog sistema, u sklopu projekta Ministarstva zdravlja „Razvoj zdravstava Srbije-dodatno finansiranje“, koji finansira Svetska banka.

 

Prilikom današnje posete,  Anne Bakilana, predstavnica Svetske banke, Predrag Đukić, koordinator projekta i Nada Teodosijević, koordinator IKT jedinice, izrazili su zadovoljstvo do sada učinjenim, na polju realizacije plana i implementacije informatičkog sustema, s obzirom da je reč o velikom bolničkom kompleksu,  s posebnim osvrtom na stručnost, kvalitet i brzinu sprovođenja tog programa.

 

Direktor Opšte bolnice, Prim.dr Miroslav Kendrišić, upoznao je goste o trenutnom stanju u ambulantama i na odeljenjima, gde je već zaživeo program upotrebe računara u obradi podataka. Svi zaposleni lekari i zdravstveni radnici uspešno su savladali obuku i sada na jednostavniji,brži i lakši način vode protokole o pacijentima. Nabavkom hardvera novije generacije i instaliranjem lokalne informatičke mreže i u našoj ustanovi biće unapređen rad zaposlenih i omogućeno kvalitetnije praćenje zdravstvenih

podataka o pacijentima,o pruženim uslugama i podataka o troškovima.

 

Značajnu korist od informatizacije imaće pacijenti,jer će se svi podaci o njihovom zdravstvenom

stanju nalazati na jednom mestu.Zdravstvenim radnicima (lekarima i sestrama) biće omogućeno

da lako pristupe podacima koji su od značaja za proces lečenja,a istovremeno se sigurnosti i bezbednosti podataka,kao i zaštiti privatnosti pacijenata posvećuje velika pažnja.