Počela primena programa rada na računarima

U sklopu implementacije programa Ministarstva zdravlja „Informatizacija zdravstvenih ustanova u Srbiji“,danas su radnoj poseti našoj ustanovi bili: Nada Teodosijević,koordinatorka IKT jedinice resornog ministarstva, Slobodan Pavlović, direktor BIT projekta (koji je bio zadužen za postavljanje i testiranje mreže) i Vojislav Macić ispred softverske kuće Heliant( zaduženi za podešavanje softvera i obuku zaposlenih).

 

Direktor Opšte bolnice S.Mitrovica, Prim.dr Miroslav Kendrišić, zamenik direktora, Prim.dr Dragan Malobabić i informatičar Nenad Štrbački, upoznali su goste o dosadašnjim aktivnostima i početku primene programa  za rad na računaru, koji je već zaživeo u nekoliko ambulanti bolničke poliklinike:internističkoj,gastroenterološkoj, kožnoj,ORL i MFH, a od sutra Heliant program počeće da se

primenjuje i u NPA ambulati. Potom slede hirurška i ortopedska.

 

Nada Teodosijević izrazila je zadovoljstvo do sada učinjenim na polju realizacije plana i implementacije informatičkog sistema, s obzirom da je reč o velikom bolničkom komplesku, kakav je naš,i naročito akcentovala stručnost ,kvalitet i brzinu do sada,
sprovedenog programa. Ministarstvo zdravlja će biti u
prilici da dodatnim sredstvima, koje obezbeđuje Svetska banka, poboljša usluge iz ovog domena u cilju još efikasnijeg rada, uvođenju novih ideja za unapređenje programa, počevši

od povezivanja sa primarnim sektorom, uštedama u finasijskom smislu, do povezivanja sa bolničkim apotekama,drugim zdravstvenim ustanovama i konačno sa Ministarstvom zdravlja. Program koji se u Srbiji sprovodi,trenutno je najbolji u Evropi. Da podsetimo,naša bolnica (od 20 u Srbiji) dobila je 187 personalnih računara sa pratećom opremom. Instaliranje lokalne informatičke mreže doneće unapređenje rada zaposlenih i omogućiti kvalitetnije praćenje zdravstvenih podataka o pacijentima,pruženim uslugama i podataka o troškovima.