„Energetska efikasnost“

Sajam „Energetska efikasnost u zdravstvenom sistemu Republike Srbije“, održan je juče u Beogradu, u organizaciji projekta Ministarstva zdravlja „Razvoj zdravstva Srbije – dodatno finansiranje“ i Komore zdravstvenih ustanova Srbije.

Manifestacija je organizovana sa ciljem da se, u uslovima ekonomske krize,ukaže na moguće uštede u zdravstvu kroz koncepte energetske efikasnosti. Između ostalog, predstavljene su nove mogućnosti u uštedama energije,primeri dobre prakse,kao i predlozi za apliciranje za projekte energetske efikasnosti.Zdravstvenim menadžerima predstavljeni su proizvodi i nova rešenja u ovoj oblasti. Pored efekata uštede energenata,primena koncepta energetske efikasnosti omogućava veći komfor ustanovama i smanjenje zagađivanja životne sredine.

Sajmu je prisustvovalo oko 350 direktora zdravstvenih ustanova iz Srbije – među njima i direktor naše bolnice Prim.dr Miroslav Kendrišić i zamenik direktora Prim.dr Dragan Malobabić.