Војислав Мирнић данас преузео дужности в.д.директора наше установе

Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2024. године, донела је Решење да се Војислав Мирнић, дипломирани економиста, именује  за вршиоца дужности директора Опште болнице Сремска Митровица.

Мирнић је данас преузео функцију в.д.директора наше здравствене установе.

Из биографије:

Рођен  1985.године у Сремској Митровици. Основну школу завршио је у родном Лаћарку,  средњу школу у Сремској Митровици, а  дипломирао је на Економском факултету у Суботици, одељење Универзитета у Новом Саду, 2011.године

Професионална искуства:

  1. – 2016.:Стручни сaрaдник зa изрaду буџeтa Грaдa, Грaдскa упрaвa зa буџeт и финaнсиje, Срeмскa Mитрoвицa

 

  1. – 2020.:Нaчeлник Грaдскe упрaвe зa здрaвствeну и сoциjaлну зaштиту

 

  1. – 2024.:Дирeктoр Филиjaлe Б Пoрeскe упрaвe у Срeмскoj Mитрoвици

 

Из богатог професионалног рада, издвајамо бројна ангажовања на неколико значајних пројеката из области партиципативног буџетирања, финансијског управљања и контроле јавног сектора,затим израде плана јавног здравља Града Сремска Митровица и програма доступности и приступачности здравствене заштите. Радио је и на локалном акционом плану за Роме и избегла лица као и услугама социјалне заштите за осетљиве групе.

 

Ожењен је и има једно дете.