Наша установа пред процесом нове акредитације

Данас је, у радној посети нашој установи, била Светлана Дрча, координатор и едукатор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, а поводом новог процеса акредатиције који болницу чека у овој години. Састанку су, поред в.д.директора Прим.др Драгана Малобабића, присуствовали чланови менаџмента,као и координатор др Ненад Голубовић, а теме састанка биле су везане за реализоване едукације за самооцењивање, смернице за рад са тимовима, као и приказ континуитета кроз нову документацију.

Дрча је присутне упознала са новинама које доноси нови акредитацијски циклус, уз упутства и садржаје које наша установа треба да прати у предстојећим активностима. Препоруке се пре свега односе на  унапређење процедура,превасходно у сфери додатног квалитета у пружању услуга пацијентима,с посебним акцентом на улогу Стручног савета болнице.

Заједнички закључак је, да је важно  спроводити  процедуре по стандардима,уредно водити документацију у свим сегментима рада и пословања и свакодневно радити на унапређењу квалитета .

 

Да подсетимо,предности које установе стичу акредитацијом су следеће:

*Унапређење квалитета здравствене заштите постављањем оптималних и достижних циљева испуњења акредитацијских стандарда.

* Формирање база података здравствених установа које успешно испуњавају одређене стандарде и критеријуме.

*Смањење трошкова здравствене заштите као резултат унапређења квалитета пружања услуга и безбедности пацијената.

*Обезбеђивање тренинг програма и додатног усавршавања, као и пружање консултантских услуга руководству и особљу за побољшање начина рада и увођење „добре праксе“ у области здравствене заштите.

*Повећање поверења јавности у квалитет здравствене заштите.

*Смањење могућности настанка ризика и повећање безбедности пацијената и запослених.