Još jedan projekat

Na konferenciji posvećenoj kvalitetu i sertifikaciji elektronskog zdravstvenog kartona,održanoj u Beogradu 21.i 22. novembra, učesnici su imali priliku da steknu uvid u međunarodna kretanja i status u ovoj oblasti i donesu zaključke i preporuke na regionalnom nivou. Skupu su prisustvovali predstavnici institucija i projekata 15 zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope i Srbije (ministarstva zdravlja,evropskih kompanija,Euro-Rec instituta,ProRec Srbije, ProRec Slovenije, predstavnici zdravstvenih ustanova i IT kompanija).

Srpski ministar zdravlja,prof.dr Zoran Stanković, tom prilikom je istakao da su aktivnosti i propisi u ovoj oblasti u potpunosti usaglašeni sa evropskim standardima i regulativama relevantnih institucija. Prema akcionom planu strateškog dokumenta e-Zdravlje 2015, prva interacija informatizacije zdravstvenog sektora biće završena 2015.godine, a u taj sistem biće povezane sve institucije i ustanove u zdravstvenom sistemu( ministarstvo zdravlja, RZZO,mreža instituta i ZZJZ,domovi zdravlja,bolnice,klinički centri,apoteke).

Konfrenciji su prisustvovali i Prim.dr Dragan Malobabić,zamenik direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica i Aleksandar Kefer,dipl.ecc, šef interne kontrole.