Новогодишња честитка

Корисницима болничких услуга, свим грађанима, сарадницима и колегама,

желимо здраву, срећну и успешну 2023. годину!

Менаџмент Опште болнице Сремска Митровица,

Прим.др Драган Малобабић, в.д.директора