Посета спољних оцењивача АЗУС-а

Данас су нашу установу посетили спољни оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, у склопу редовне годишње  посете и  у циљу провере имплентирања процедура и  документације која је у вези са активностима дефинисаним у плану за унапређење квалитета рада.

Спољни оцењивачи најпре су обавили разговор са в.д.директром Прим.др Драганом Малобабићем, координатором за акредитацију у болници др Ненадом Голубовићем и главном сестром Горданом Павловић.

Спољни оцењивачи упознати су са новинама које је болница увела током протекле године, пре свега се мисли на нове процедуре, као и са радом установе током епидемије корона вирусом. В.д.директора, др Малобабић информисао је оцењиваче о  набавкама нове опреме и апарата, донацијама, новим  дијагностичким процедурама и другим активностима које унапређују рад болнице. Подсетио је да је Сремски округ четврти округ у земљи по броју здравствено осигураних лица, да се овде уради на годишњем нивоу 8000 операција, око 300 000 специјалистичких прегледа, 650 000лабораторијских анализа, отвори око 42 000 историја болести..У Корони је болница имала 258 пацијената са обостраном упалом плућа. Све то изискивало је додатне напоре у обезбеђивању опреме и нових медицинских апарата. Тако да сада наша установа поседује 68 респиратора, урађена је нова инсталација за медицинске гасове, појачан је транспорт и све то захваљујући помоћи свих сремских опстина, а нарочито Града Сремска Митровица, као и великог броја донатора, пре свих КПЗ-у Сремска Митровица. По основу конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, као и средствима Светске банке, обезбедили смо нови скенер, нове рентгенске апарате, УЗ апарате, урински анализатор за лабораторију..Болница се може похвалити великим напретком у фактурисању по дијагностички сродним групама и пројектима у којима учествује, а који доприносе квалитету у пружању услуга.

Директор Малобабић је још истакао да у болници данас ради 1035 уговорених радника, а да се на специјализацијама налазе 53 лекара.

Нашу установу очекује и велика реконструкција, за чији пројекат  је Град Сремска Митровица обезбедио средства.

У Тиму АЗУС-а, данас су били: Др Ненад Сретеновић,спец.пластичне и реструктивне хирургије, Марија Мијајловић, виша мед.сестра и Светлана Дрча, виши стручни сарадник за едукације у области акредитације(АЗУС), и на основу њихових запажања, митровачка болница наставиће да унапређује рад на организацији и поштовању протокола и процедура у лечењу пацијената.Након прегледа документације тим спољашњих оцењивача обишао је Службу за радиологију, Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања, Амбуланте за специјалистичко-консултативне прегледе, Одељење неурологије и Јединицу интензивне неге

Митровачка болница је акредитована здравствена установа на период од 7 година, а сертификат о акредитацији добила је у априлу 2017. године.