Обележили смо Европски месец донорства

Oктoбaр сe у читaвoj Eврoпи oбeлeжaвa кao мeсeц дoнoрствa, сa циљeм дa сe скрeнe пaжњa нa знaчaj дoнирaњa oргaнa, кao jeднoм oд нaчинa спaсaвaњa и прoдужeткa живoтa oбoлeлих кojи чeкajу трaнсплaтaциjу.

Oпштa бoлницa Срeмскa Mитрoвицa у сaрaдњи сa Удружeњeм бубрeжних инвaлидa и рeсoрнoм упрaвoм Грaдa Срeмскa Mитрoвицa, oбeлeжилa  Eврoпски мeсeц дoнoрствa jучe  у Дoму учeникa у Срeмскoj Mитрoвицинизoм прeдaвaњa o тeми дoнoрствa.

Кључнa рeч je свeст. Учeсници прoгрaмa су били jeдинствeни у рaзмишљaњу дa je нeoпхoвoднo oргaнизoвaти вишe зajeдничких сусрeтa, мeдиjскe кaмпaњe и рaзгoвoрe сa свим рeлeвaнтним институциjaмa кoje су зaдужeнe зa oвo вeoмa вaжнo здрaвствeнo питaњe

Прим.др Војкан Радосављевић из Управе за биомедицину захвалио је свим удружењенима које се баве промоцијом значаја донорства органа јер је то најбољи начин за развој мотивације код људи да постану свесни да давањем органа, више људи може наставити живот. „Управа за биомедицину је орган Министарства здравља који се између осталог бави организацијом система трансплатације људских органа у Србији и уз јачање целокупног здравственог система по питању донорства, можемо доћи до бољих резултата и заузети више место на лествици Еуротрансплата. Да бисмо постигли циљ неопходно је свакодневно радити на едукацији здравствених радника, ажурирању регистра, информационим технологијама, њиховој повезаности и доступности. Имали смо проблем због короне и велики број оболелих и пацијената и здравствених радника. Србија није имала напредак у трансплантацији и то се мора мењати. Свест људи је и даље ниска, сви релевантни чиниоци улагаће много више како би се овај систем уредио и у том смислу грађани могу очекивати да ће процес трансплатације, након регулисања законских промена кренути на боље.“- истакао је др Радосављевић.

Младен Тодић из Удружења „Заједно за бољи живот“ у свом обраћању присутнима, истакао је да су примат кадаверичне трансплатације, да се постојећи проблеми у целокупном систему морају брже мењати, а о овој теми више говорити. Тему донорства и трансплатације треба  вратити у фокус јавности и о њој треба да говоре и пацијенти који су добили органе и лекари и здравствени радници који се овом граном медицине баве.

Гост на јучерашњем обележавању Европског месеца донорства у Сремској Митровици био је и Милан Остерц из Удружења бубрежних инвалида Словеније који је пренео искуства те земље, у којој је свест људи о значају давалаштва висока, али и повезаност са другим земљама чланицама Еуротрансплата. Примера ради, током протекле године Словенија је преко регистра и из банке органа добила више органа него што је било потребе за њима, урађено је 110 трансплатација, а у прилог овој статистици свакако иде и податак да трансплатациони центри у овој земљи нису били у ковид режиму током трајања епидемије корона вирусом.

Организатор скупа било је Удружење бубрежних инвалида Града Сремска Митровица, уз подршку и помоћ Опште болнице Сремска Митровица и градске Управе за социјалну заштиту.

Виолета Србљанин, заменица председника митровачког удружења подсетила је да у Србији  2018.године изашао нови закон по коме смо сви потенцијални донори и напоменула да је у нашој земљи и даље више оних који чекају орган од оних који би потенцијално могли да га дају. Улога Удружења је да помаже пацијентима на дијализи, ради на њиховој социјализацији, дружењу, организацији садржаја који ће побољшати квалитет њиховог живота, едукацији како пацијената и њихових породица тако и целокупног грађанства, промоцији значаја донорства и подизању свести о томе да чином донорства органа можемо продужити више живота. Она је на крају захвалила свима који су учинили да на достојан начин обележимо Европски месец донорства, посебно пријатељима из удружeњa из Нoвoг Сaдa, Бeoгрaдa, Шaпцa, Стaрe Пaзoвe, Зрeњaнинa, Кикиндe.