Одмор за наше раднике

Општа болница Сремска Митровица, у сарадњи са донаторима, организовала је петодневни одлазак на рекреативни одмор за 40 запослених радника, свих профила.

У хотелу „Моравица“ у Сокобањи одмарали су они који имају дужи радни стаж и који својим залагањем доприносе раду болнице. Како наглашава в.д.директора Прим.др Драган Малобабић, имаћемо у виду да се и наредних година, сходно могућностима, реализују одласци радника на одмор.