Нова апликација „Бебо-ваш сапутник у родитељству“

Нова мобилна апликација „Бебо-ваш сапутник родитељству“, намењена родитељима деце узраста од 0 до 6 година, и уз штампани материјал , подељена је у Дечијем и одељењу породилишта Опште болнице Сремска Митровица.

Ова апликација употпуњује подршку телефонског саветовалишта „Хало бебо“, а сада та подршка има три комплементарна канала: телефонско саветовалиште, иновирани вејб сајт и мобилну апликацију, што омогућава поуздану, увек доступну и квалитетну подршку родитељима и старатељима у првим годинама родитељства.

Апликација „Бебо“ настала је као прототип апликације „Хало бебо“, коју су развили УНИЦЕФ и Градски завод за јавно здравље Београд у сарадњи са компанијом Нордеус и даје врло практичне савете о томе како да у свакодневне рутине, са својом децом уведете једноставне и пријатне активности које највише одговарају детету и подстичу његов развој, а обухватају све домене развоја у раном детињству.