Извештај спољних оцењивача АЗУС-а након редовне посете

Четврта редовна посета Општој болници Сремска Митровица обављена je 16.11.2021. године.

Општи закључак је следећи:

„Током посете обављен је разговор са руководством установе и преглед  документације. Посета је и ове године спроведена у периоду неповољне епидемиолошке ситуације условљене појавом и ширењем заразне болести Covid-19.

Евидентана је посвећеност руководства установе на примени и одржавању акредитацијских стандарда који су посебно дошли до изражају у ситуацији епидемије Ковида-19 и за то руководство и запослени заслужују похвале.

Посебно истичемо чврсту опредељеност новог руководиоца установе да процес акредитације и одржавање акредитацијских стандарда стави у фокус свог будућег деловања и стратешког планирања.

Запослени јасно препознају значај акредитације који је нарочито дошао до изражаја у време епидемије, како у организацији и начину рада, примени процедура и брзом реорганизовању установе у складу са новим изазовима и потребама. Праћење  квалитета рада спроводи се у оквиру редовних активности.

Користећи постојеће ресурсе на најбољи могући начин, створен је систем здравствене заштите у којем је безбедност пацијената примарна, а потенцијална опасност да се науди пацијенту, као и особама које пружају здравствену заштиту, је сведена на најмању могућу меру

Као и приликом претходних редовних посета, присутан је континуитет у смислу истрајности и доследности у имплементацији и унапређењу поступака у складу са постављеним стандардима и критеријума.

У установи је и у овом периоду настављена пракса занављања опреме и повећања броја запослених, добра сарадња са локалном самоуправом и затвором у Сремској Митровици.

У плану су бројне активности везане за  реконструкцију Установе кроз пројекте и улагања Министарства здравља.

Општи утисак након четврте редовне посете јесте да Општа болница Сремска Митровица  ради у складу са акредитацијским статусом и да је унапређен ниво рада у многим областима са циљем постизања бољих резултата.

Посебне похвале члановима руководства који су били присутни током акредитацијске посете, који су својим излагањем успели да прикажу све активности ове Установе и на тај начин доказали да је Општа болница Сремска Митровица у великој мери унапредила квалитет свога рада.“

Комплетан извештај можете погледати овде: Izvestaj IV redovna poseta OB Sremska Mitrovica FINAL