Радни састанак пред долазак спољних оцењивача АЗУС-а

За 16.11.2021.г., планирана је једнодневна редовна посета спољних оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, која ће обухватити разговор са руководством Опште болнице Сремска Митровица и преглед документције.

Данас је у Едукативном центру наше установе одржан састанак представника тимова за акредитацију, у смањеном обиму (из епидемиолошких разлога), са циљем да се детаљно прегледа и провери комплетна документација која је у вези са активностима дефинисаним у Плану за унапређење квалитата.

За радни састанак ангажовани су др Ненад Голбовић, координатор, Гордана Павловић, главна сестра и представници тимова: Зорица Благојевић, Бато Стевић, Весна Јелачић и Александар Кефер.