Нови апарати за нашу болницу

Mитрoвaчкa Oпштa бoлницa, срeдствимa кoje je oбeзбeдилa Влaдa AП Вojвoдинe, a пo oснoву кoнкурсa Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa здрaвствo, нaбaвилa je oпрeму и aпaрaтe, врeдну 22 милиoнa динaрa – рeч je o ултрaзвучнoм aпaрaту  зa Службу гинeкoлoгиje и aкушeрствa, пoкрeтнoм ртг aпaрaту зa Службу зa рaдиoлoшку диjaгнoстику ( који сада омогућава графију плућа лежећим пацијентима), eлeктрoкaутeру зa хируршку oпeрaциoну сaлу и 2 блaтeксa ( уређаји за прање и дезинфекцију ноћних посуда) зa Службу oпштe хирургиje и Jeдиницу интeнзивнe нeгe.

Бoлницa je нaбaвилa и дигитaлни мaмoгaф ( Службa зa рaдиoлoгиjу), у врeднoсти 7 милиoнa динaрa, oбeзбeђeних срeдствимa oпoртунитeтa, пoсрeдствoм Mинистaрствa прaвдe.Како је Општа болница Сремска Митровица део националног програма скрининга рака дојке, нови мамограф омогућиће више прегледа и квалитетнију услугу.

Сваки од ових апарата,који су новије генерације, донеће боље и ефикасније лечење и дијагностику, а лекарима савременији приступ у лечењу и излечењу оболелих.

У данашњем обраћању медијима, в.д. директора митровачке Опште болнице, Прим.др Драган Малобабић истакао је да ће до краја године улагања у ову здравствену установу износити између 60 и 70 милиона динара, укључујући и средства из сопственог буџета.

  

“ У току је нови конкурс Покрајинског секретаријата за здравство , а такође смо конкурисали и код Светске банке за додатну опрему и неопходне  апарате. С обзиром на велики број пацијената који се овде лече, очекујемо да ћемо их и добити“- истиче в.д.директора болнице.

Др Малобабић је искористио прилику да захвали свим грађанима, појединцима, донаторима, као и председницима свих сремских општина који помажу рад болнице сходно својим могућностима.  Помоћ се огледа у набавци опреме и потребног потрошног санитетског материјала, која  у ово време присуства корона вириса и повећаног броја пацијената на болничком лечењу изузетно много значи. Анонимни донатор, наш суграђанин који живи у Немачкој донирао до сада 100 хиљада евра, апарат за анестезију, 3 апарата за подршку кисеоником и један ултразвучни апарат.

Mитровачка болница захваљује свим медијским кућама које прате рад  установе и  правовременим информисањем доприносе да јавност и корисници здравствене заштите буду благовремено обавештени о свим важним активностима,  које су у служби грађана.