Прим.др Драган Малобабић – в.д.директора наше установе

Решењем Покрајинске владе, са седнице,одржане 13.01.2021.године, за вршиоца дужности директора Опште болнице Сремска Митровица, на период од шест месеци, именован је Прим.др Драган Малобабић, доктор медицине- спец.гинекологије и акушерства.

Досадашњем директору др Живку Врцељу, престала је дужност директора болнице, због истека мандата.

Из биографије Прим.др Драгана Малобабића:

Др Драган Малобабић, рођен је 09.03.1967.године у Београду. Основну школу завршио је у Руми, а средњу медицнску школу у Сремској Митровици.

Медицински факултет Униврезитета у Новом Саду, завршио је 1991.године, у 24.ој години, као први у класи, а звање специјалисте стекао је већ у 29.ој години. Преданим радом и посвећеношћу, у протеклим годинама, обављао је више функција у митровачкој болници, где ради од почетка своје професионалне каријере –  начелник Службе за гинекологију и акушерство, помоћник директора за Сектор клиничких служби и заменик директора.

2009.године стекао је звање примаријуса, а успешно је савладао и едукације за  лапароскопског инструктора, чиме је стекао лиценцу за обављање послова едукатора у болницама широм земље из домена лапароскопске хирургије у гинекологији. Учесник је бројних стручних конгреса и симпозијума у земљи и иностранству.

Др Малобабић је био и председник посебног Одбора за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у Лекарској комори Србије. Пре неколико година, на основу искустава и оцена породиља, а у акцији магазина „Мама“, изабран је у топ 40 најомиљенијих гинеколога у Србији.

Ожењен је и има троје деце.