Оглас за специјализације

На основу члана 16 Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 14 Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица, расписује:

О Г Л А С

ЗА УПУЋИВАЊЕ КАНДИДАТА НА  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РС НА ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Конкурс је отворен од 20.01. – 27.01.2021.г.

Детаље конкурса можете погледати овде: specijalizacije